Goigs de Sant Cristòfol Lluçà

Osona
Església de Sant Cristòfol de Borrassers. Lluçà
A 750 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 6'850

Coordenades:

42.08675
2.08004
423914
4659817
08109-186
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XX
Bo
Força gent sap i canta els goigs.
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Jordi Compte i Marta Homs

Es tracta dels Goigs en honor al gloriós màrtir Sant Cristòfol, patró de la capella de Borrassers, parròquia de Santa Eulàlia de Puig-oriol. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius florals. A la part superior hi ha una imatge de Sant Cristòfol, flanquejada per dos dibuixos de rams de flors. A la part central hi ha les estrofes de lloança i de pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; a la part inferior hi ha diverses oracions i al darrere hi ha l'estrofa dedicada a sant Cristòfol amb la partitura, una melodia de mossèn Lluís Alemany, que no consten en la versió més antiga.

Fidel soldat del Senyor,
de llorer sou coronat:
Cristòfol, màrtir sagrat,
deu-nos ajuda i favor.

Entre la gentilitat
lliri entre espines nasquéreu;
a Lícia prest veiéreu
la llum de la caritat.
Un destí superior
us estava reservat.

El vostre nom prodigiós
meravelles pronostica
i el cel així ho testifica
en vostre bastó formós
que s'adorna de verdor
i de bellesa esmaltat.

Fóreu en fe un Abraham,
Isaac en submissió,
un Moisés en oració,
en zel, un segon Joan;
l'incendi del diví amor
us tingué sempre abrasat.

La persecució cruel
que sofrí la religió
mogué el vostre noble cor
i us féu atleta fidel
per defensar amb valor
la llei del Crucificat.

Elevat zel vos tinguéreu
per la causa del Senyor,
predicant amb gran fervor
molts infidels convertíreu
i de tan encès amor
mai no us veiéreu cansat.

Essent Deci emperador
va fer-vos empresonar
i fortament assotar
per satisfer el seu furor,
mes la dreta del Senyor
us ha sempre acompanyat.

Dones impures vingueren
a la presó per temptar-vos;
són tan lluny d'arrossegar-vos,
que us troben llur vencedor,
i renten amb gran dolor
la taca del seu pecat.

Tot un dia sens parar
cruels fletxes us tiraren;
entre tantes no arribaren
mai al vostre cos tocar
i demostra així el Senyor
com el vostre amor li és grat.

Amb encesa caritat
l'ull d'un infidel curàreu,
i el seu cor il·luminàreu
amb llum de la veritat,
i així pagueu amb amor
les injúries del malvat.

De poder miraculós
l'omnipotent us vestí
quan del foc il·lès sortí
més formós el vostre cos;
del suplici i del dolor
la virtut ha triomfat.

Veient que vostra fermesa
doblegar pretén en va,
el tirà mateix manà
que el vostre cap fos tallat;
donant la vida amb valor
gaudiu el bé desitjat.

Vostra excelsa santedat
tot el món ha celebrat
per haver en vós trobat
la major benignitat;
qui confia en vostre amor
mai no es veu desconsolat.

De contagis preserveu
i de lladres defenseu,
atribolat conforteu
i de tot mal deslliureu;
vós sou el consolador
que la parròquia ha trobat.

De tempesta i pedregada
deslliureu sempre el sembrat,
socorreu la sequedat
amb la pluja desitjada,
feu que vingui amb abundor
de bona anyada l'esclat.

Allunyeu tots els assots
de fam i de pestilència;
vetlleu amb vostra clemència
els qui són vostres devots,
si amb humil i devot cor
vostre auxili han invocat.

Humil i devot us honra
el poble de Santa Eulàlia
i amb ardorosa pregària
auxili en tot us demana;
sigueu el pecat protector
i doneu-li santedat.

Puix que davant del Senyor
us tenim per advocat:
Cristòfol, màrtir sagrat,
deu-nos ajuda i favor.

Els goigs es canten a la missa del dia del patró, Sant Cristòfol, que es celebra el dia 10 de juliol.

Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.
La present edició dels Goigs de Sant Cristòfol és deutora de les dues que l'han precedit i que són el seu punt de referència. De la més antiga, hi ha la següent indicació: "Imp. De la Llibreria Religiosa, Aviñó, 20 - Barcelona". No hi consta la data de l'autor. De la segona edició se sap que fou impresa a Gràfiques Lluçanès, l'any 1998. Es va utilitzar el text primitiu anomenant-lo "lletra popular" i es van introduir diverses correccions, tan gramaticals com de contingut. També es van suprimir quatre estrofes i se n'hi afegí una de nova destinada a invocar el sant patró dels conductors. Finalment, es va complementar amb una melodia pròpia de la qual és autor mossèn Lluís Alemany. En la present edició, imprès a Gràfiques Diac de Vic l'any 2003, s'ha atorgat la preferència al text de la primera edició, mantenint la seva peculiar forma d'expressar-se i amb el mínim indispensable de correccions. S'ha conservat l'estrofa afegida i la melodia que s'ha fet esment.