Goigs de Sant Pere del Grau Lluçà

Osona
Església de Sant Pere del Grau. Lluçà
A 600 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 32'400

Coordenades:

42.01841
2.02416
419206
4652281
08109-185
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Mn. Sebastià Noguera (lletra i música)
Regular
No es conserven gaires exemplars dels goigs.
Física
Restringit
Sense ús
Privada accessible
Bisbat de Vic. c/ Santa Maria, 1. 08500. Vic
Jordi Compte i Marta Homs

Es tracta dels Goigs en honor a Sant Pere Apòstol, patró de la capella de Sant Pere del Grau. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius geomètrics. A la part superior hi ha un dibuix de Sant Pere. A la part central hi ha les estrofes de lloança i de pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; i a la part inferior hi ha diverses oracions, la partitura amb la música. Puix que al Grau i rodalia sempre fóreu venerat: del fidel que en Vós confia sou, Sant Pere, l'advocat. A Bestsaida costanera la primera llum veieu, i entre flaire marinera la infantesa coroneu; cap al mar amb valentia heu la vida orientat. Del fidel ... Gran misteri dibuixava, oh Simó fill de Jonàs: altre nom el Crist us dava amb sentit ben eficaç; com de pedra, així us vodria fonament ben reforçat. Del fidel ... La barqueta s'inclinava mentre Vós l'art aixequeu, quan el Mestre que esguardava poderosa alça la veu. Per seguir-lo amb bonhomia ara tot ho heu deixat. Del fidel ... Bell encert us apuntàreu car del Cel la llum teniu, quan al Mestre confessàreu: "Sou el Crist fill de Déu viu" Ara és ell qui us responia proclamant-vos benaurat. Del fidel ... Ferm coratge posseíreu a l'hort de Getsemaní, quan espasa en mà, colpíreu i un servent vàreu ferir. Mes Jesús, mentre el guaria, altra via us ha mostrat. Del fidel ... Per humana lleugeresa de Caifàs al pati entreu, i atordit per l'escomesa a Jesús ben prest negueu. Perquè el Mestre us assistia penedit haveu plorat. Del fidel ... La gran nova transformava, el diumenge venturós, i el delit se us emportava al sepulcre gloriós, amb pletòrica alegria per Jesús ressuscitat. Del fidel ... D'amor triple testimoni feu que el Mestre us conferís, gran poder sobre el dimoni i les claus del Paradís; la més alta Jerarquia, el suprem Pontificat. Del fidel ... En el jorn de Pentecosta, sermoneu Vós el primer, gran gentada se us acosta de Judea i l'estranger; vostra parla com seria, que tres mil n'heu batejat. Del fidel ... Quan el pobre coix veiéreu, no teníeu or ni argent; més, en nom de Crist, el féreu caminar lleugerament. Fins amb l'ombra que us seguia els malalts haveu curat Del fidel ... Mentre Herodes calculava entregar-vos al turment, la llum cèlica calava la presó, tot d'un moment; era l'àngel que venia a donar-vos llibertat. Del fidel ... És el centre de l'imperi, és la Roma de Neró, on mostreu el gran misteri de la vida del Senyor; abans a l'Antioquia el terrer deixeu sembrat. Del fidel ... A la fosca Mamertina tan heroicament sofriu, que la gràcia s'endevina i els dos guàrdies convertiu. La cadena que us cenyia tot el món ha venerat. Del fidel ... Disposat al sacrifici que el bon Déu us deparà, resignat, sense desfici, us deixeu en creu clavar. Com el Mestre així finia, tan de prop l'heu imitat. Del fidel ... Albirant nostra capella, de Lluçà Vós avanceu fins al Grau de Torruella; ja mai més ens deixareu. Protector el Cel us envia, així sempre uns heu guardat. Del fidel ... Pintoresc se us atansava el xamós poble de Prats i a corrua us enviava els devots adelerats; als pradencs i pagesia bondadós heu escoltat. Del fidel ... Beneïu nostres anyades, ablandiu nostre conreu; que rendeixin les sembrades, per millor servir a Déu. El flagell de malaltia mitigueu amb pietat. Del fidel ... Cap al Cel mostreu la via als del Grau i al veïnat. Del fidel que en Vós confia sou, Sant Pere, l'advocat.

Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. La primera edició d'aquests goigs es va fer l'any 1963 a Torrell de Reus, edit., Barcelona.