Goigs de Santa Maria de Lluçà Lluçà

Osona
Església parroquial de Lluçà. Lluçà
A 25 metres de la carretera BV-4341 punt quilomètric 14'500

Coordenades:

42.05051
2.03529
420168
4655834
08109-184
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XX
Lluís Alemany (lletra) i Rafael Subirachs (música)
Bo
Força gent sap i canta els goigs.
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Jordi Compte i Marta Homs

Es tracta dels Goigs en honor a la Verge de Lluçà, patrona de l'església de Santa Maria de Lluçà. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius florals. A la part superior hi ha una imatge la Verge, flanquejada per dos dibuixos de gerros amb flors. A la part central hi ha les estrofes de lloança i de pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; a la part inferior hi ha diverses oracions, la partitura amb la música.

Puix per Mare us ha triada
Déu mateix que us va crear,
Sigueu la nostra advocada
Verge Santa de Lluçà

Feu-me pur el cor i el llavi
per lloar-vos dignament
deixeu, Verge, que us alabi
tot cantant devotament.
Vostres glòries, Mare amada,
escolteu des de l'altar.

Al sentir l'Ave Maria
de l'arcàngel enviat
Déu us omple d'alegria
per la vostra humilitat.
Sou l'Aurora ja esperada
d'aquell Sol que no es pondrà.

De Jessè vara escollida
heu florit allà a Betlem;
entre càntics treu florida
el Messies que esperem.
Vós resteu immaculada,
sou la llum que ens guiarà.

Un estel com una flama
guia els Reis per son camí;
el gentil també proclama
que el Fill vostre és Rei, diví.
De gran goig us ha emplenada
l'Orient que us visità.

Alegreu-vos, Verge pia,
Jesús ha ressuscitat;
aquell dol que us consumia
llum pasqual l'ha dissipat.
Pasqua eterna i desitjada
Jesucrist ens portarà.

Cap al cel Jesús s'eleva
amb gran goig per vostre cor;
obre el cel per als fills d'Eva
nostre Rei llibertador.
Feu que amb Vós tinguem estada
prop del vostre Sobirà.

A prop seu us vol l'Altíssim
oh, Maria, pur estel,
i us envia un son dolcíssim
que es desvetlla dalt del cel.
Des del tron on sou pujada,
allargueu-nos vostra mà.

Com a Reina emperadora
Déu corona el vostre front,
cel i terra us diu Senyora,
heu portat el goig al món.
Oh, gran Reina coronada,
feu-me vostre cortesà.

A un captiu que a Vós pregava
li trencàreu els grillons
i aquí al temple els presentava
fent-vos gràcies i oracions.
Trenqueu, Mare, la lligada
del pecat que esclaus ens fa.

Concediu-nos, oh, Princesa,
la llum santa de la fe,
manteniu-la sempre encesa
fins que ens manqui el nostre alè.
Vostre Fill, llum increada,
el camí ens aclarirà.

La parròquia que us venera
rep el doll vostres mercès;
sou la font que ens refrigera
quan és sec el Lluçanès.
Esteneu vostra mirada
sobre els camps que ens donen pa.

Hem cantat els goigs, Maria,
amb la música dels cors;
feu que al cel amb Vós un dia
en cantem d'altres millors.
Serà cèlica tonada
que mai més no finirà.

Quan per última vegada
nostre cor bategarà,
Sigueu la nostra Advocada
Verge Santa de Lluçà.

Els goigs es canten a la missa del dia de la patrona que es celebra el dia 21 de novembre.

Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.
Els Goigs de Santa Maria de Lluçà van ser aprovats pel bisbe de Vic el dia 15 de novembre de 1949 i editats aquell mateix any. Posteriorment, se'n feren diverses reedicions amb algunes lleugeres variacions en cadascuna d'elles (orla, color, dibuix, impremta, etc.). Aquests últims Goigs han estat editats per la parròquia de Santa Maria de Lluçà i impresos a Gràfiques Lluçanès, a finals de juny de 2002. Abans d'editar-se els presents Goigs, es feia ús d'uns "Goigs de Nostra Senyora de Llussà" redactats en català antic i impresos a Barcelona (sense data) per "Joseph Altes, Estamper, y Libreter, al carrer de la Llibreria". En ambdues versions, la invocació ha estat sempre la mateixa: "Sigueu la nostra advocada, Verge santa de Lluçà".