Goigs de Santa Eulàlia de Puig-oriol Lluçà

Osona
Església parroquial de Santa Eulàlia de Puig-oriol. Lluçà
A 5 metres de la carretera BV-4341, punt quilomètric 9'050

Coordenades:

42.06904
2.07171
423204
4657859
08109-183
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XX
Lluís Alemany (música)
Bo
Força gent sap i canta els goigs.
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Jordi Compte i Marta Homs

Es tracta dels Goigs en honor a Santa Eulàlia, verge i màrtir, patrona de l'església de Santa Eulàlia de Puig-oriol. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius florals. A la part superior hi ha una imatge de Santa Eulàlia, flanquejada per dos motius florals. A la part central hi ha les estrofes de lloança i de pregàries dels vilatans que s'encomanen a la seva protecció; a la part inferior hi ha diverses oracions i l'estrofa amb la lletra i música de mossèn Lluís Alemany, que no consta en la versió més antiga.

Puix al cel sou poderosa
amb la palma tromfal:
Santa Eulàlia gloriosa
preserveu-nos de tot mal.

Vós vinguéreu a la vida
amb perfums de santedat
i és a Mèrida escollida
on la flor s'hi ha esbadellat;
ella es té per gloriosa
posseint un tresor tal.

La llar vostra és de noblesa,
vostres pares cristians,
més la llista ja està encesa
decretada pels romans
i l'imperi ja es disposa
perseguir a Déu eternal.

Vostres pares temerosos
del perill del món pagà
us vigilen amorosos
i la fe us volen guardar.
Conserveu fresca i formosa
la innocència baptismal.

Va creixent més cada dia
l'amor vostre per Jesús,
i avorriu tota follia,
tot l'engany del món il·lús.
Júlia amiga poderosa
serà amb vós fins al final.

Júlia i vós amb fortalesa
al pretor us presenteu
i ell us diu amb gran fermesa:
"Renegueu del vostre Déu".
Us promet, molt abundosa,
la riquesa terrenal.

No feu cas de les promeses
ni temeu cruels turments
que Calfurnià amb fineses
us promet en tots moments.
Ho sofriu molt valerosa
com un do celestial.

Ell veient vostra fermesa
us condemna a sofrir assots,
cau la carn tota malmesa
amb els arpis i els unglots
i sofriu molt coratjosa
com el més preuat regal.

Dels turments canteu victòria
i us condemnen a presó
vostres llagues llum de glòria,
que dissipen la foscor.
De la vida dolorosa
pujareu fins al cimal.

A Jesús feu homenatge ,
morireu com ell en creu,
sereu d'Ell la viva imatge,
vostra vida hi donareu.
La creu santa i gloriosa
serà tàlem nupcial.

En la dura creu clavada
el cos vostre despullat
és vestit amb la nevada
que del cel ha devallat.
Vésta pura i lluminosa
pel cos vostre virginal.

En la creu, llit d'agonia,
dolçament us adormiu
el cel canta d'alegria
l'Espòs Jesús us diu:
"Vine amb mi, ma bella esposa,
a la joia perennal"

Santa Eulàlia venerada,
vetlleu per Puigoriol,
concediu-li fe arrelada,
als seus mals doneu consol
i una anyada copiosa,
pau i be a cada casal.

TORNADA

Puix al cel sou poderosa
amb la palma triomfal:
Santa Eulàlia gloriosa,
preserveu-nos de tot mal.

Els goigs es canten a la missa del dia de la patrona, Santa Eulàlia, que es celebra el 10 de desembre.

Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten en llaor de la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó, etc. La seva finalitat, en el marc de devoció i en memorial d'un sant o santa, patró o patrona d'una comunitat, consisteix a donar les gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.
Aquesta edició dels goigs és una versió actualitzada d'una de més antiga publicada l'any 1911. Es va imprimir l'any 1998 a Gràfiques Lluçanès amb la melodia que va compondre mossèn Lluís Alemany.