Goigs de Sant Bru Castellterçol

Moianès
Capella de Sant Bru a l'Oller
666 m

Coordenades:

41.75986
2.11475
426410
4623493
08064-97
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
Popular
XX
Dolent
Ja no es canten.
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Virgínia Cepero González

Els goigs en honor de Sant Bru, patró de la capella del mas de l'Oller, es cantaven durant l'ofici religiós que es celebrava el dia de la festivitat del Sant, el dia 6 d'octubre. La lletra és tal i com segueix:

"Ja qu'en lo Cel valiment
teniu Vos ab lo Senyor:
Siau nostre Protector
Bruno sant, gran penitent.

D'Alemenya natural,
filI de pares virtuosos,
senyals dareu portentosos
de virtut celestial;
en París sou eminent
com deixeble i com doctor:
Siau, etc.

Allí's feu un funeral
ahont Déu vos descubria
lo estat d'un que moria
tacat ab culpa mortal;
só damnat ple de dolor:
Siau, etc.

Espantat ab tal sentencia
vos seguiren sis companys
per fugir mundans enganys
a fer aspre penitencia
en Grenoble proptament
en desert que feia por:
Siau, etc.

En aquella soledad,
Fundador i Patriarca de
Cartutxa, qu'ha estat l'arca
que a tants homes ha salvat,
resplandiu, com sol creixent
fins a Roma dant claror:
Siau, etc.

Puig lo Papa que regnava
emprendat de la ciència
I virtud de la prudència
qu'en Vós ell ja n'observava,
vos prengué en continent
per son sabi consultor:
Siau, etc.

Vós amant del sant retiro
ab instancia suplicau
que vos deixe estar en pau,
quan lo Papa, al sentir-ho,
vos dona'l consentiment
demanat ab tant ardor:
Siau, etc.

A Calabria retirat
fundau altre monestir,
per sos volts se fa sentir
quanta fou vostra bondat;
acudia molta gent
implorant vostre favor:
Siau, etc.

Prop la vostra sepultura
nasqué aigua cristallina
per tots mals fou medecina
a vista de tal ventura
exclamava lo creyent,
nostre Sant és un tresor:
Siau, etc.

Esta casa qu'us venera
i us te tanta devoció,
celestial protecció
confiada ab Vós espera,
quan vos clame humilment
dispensauli dols conhort:
Siau, etc.

Ja que ab tots sou tant atent
escolteu nostre clamor:
Siau nostre protector
Bruno Sant, gran penitent".

Informacions i fotografia facilitades per l'associació Amics dels Goigs.

L'origen dels goigs es troba en els cants litúrgics llatins del segle XII, destinats a lloar els goigs terrenals de la Mare de Déu.
Al segle XIV, es van traduir als diferents idiomes romànics, per tal de popularitzar-los. Els goigs més antics de Catalunya són del segle XIV. Des del segle XV, els goigs van començar a lloar advocacions marianes concretes, i posteriorment, els Sants i Jesucrist. A partir del segle XVI, es van imprimir i divulgar per les esglésies, santuaris i ermites d'arreu dels Països Catalans. Al segle XVIII va quedar fixat el format d'impressió dels goigs: in folio, encapçalats per la representació de l'advocació, el texts distribuïts en dues o tres columnes i l'oració final, tancat tot dins una orla.