Nau industrial el Vapor o Roger-Dieste Castellterçol

Moianès
Camí d'Esplugues, s/n.
641 m

Coordenades:

41.76139
2.1202
426865
4623658
08064-98
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6938208DG2263N0003RR
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una antiga fàbrica, que consta de dues naus de planta rectangular.
Les cobertes són de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal.
Les obertures estan emmarcades amb maó posat a llibret.
Els murs de façana són de maó vist i la part baixa de pedra vista.
En destaca la xemeneia, també de maó.

La fàbrica Roger-Dieste, "el Vapor" va ser fundadada a principis del segle XX per Joaquim Roger i el seu fill Hipòlit Roger Salabert.
Era un important centre de producció tèxtil, de jocs de llit, llençols i vànoves, que es venien a Espanya i Europa.
Una bona part de la fàbrica va ser enderrocada per poder construir l'actual polígon industrial.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).