Forn d'obra del Ramassà Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector sud-oest del terme municipal
A 6900 metres per pista forestal de la carretera BV-4401, punt quilomètric 11'750.

Coordenades:

41.954
1.91225
409850
4645241
08255-162
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Regular
El tram superior dels murs perimetrals es troba parcialment derruït.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 013A00096
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria o forn d'obra del Ramassà està situada pocs metres al sud de la masia que li dóna nom, en un marge que separa el nivell inferior per on passa una pista forestal de l'inferior, sobre el que hi ha assentada la masia.
Es tracta d'un forn d'obra de petites dimensions bastit amb murs de maçoneria de pedra que assoleixen amplades properes al metre a la part frontal i picat directament a la roca mare en la resta. Té una única obertura petita i quadrada emmarcada amb pedra treballada, orientada a l'est i situada en el mateix nivell de la masia. El forat interior, d'uns 245 per 260 centímetres de planta i uns 270 centímetres d'alçada, queda a peu pla des del nivell superior i s'hi intueix un accés des del sud, on els murs perimetrals són lleugerament més baixos.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.