Forn del Brunet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Masia del Brunet
Carretera de can Maçana (BP-1101) al Km. 9,5 camí direcció est un km.
421

Coordenades:

41.66725
1.787
399020
4613543
08098-286
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Cambra superior parcialment esfondrada i coberta de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A004000120000EE
Jordi Piñero Subirana

Forn d'obra o teuleria de dimensions força petites situat uns 100 metres a l'oest de la masia del Brunet, al costat sud del camí d'accés a la casa. Tot i que la part superior està parcialment derruïda, es pot veure que segueix la tipologia característica dels forns d'obra tradicionals. És una construcció de pedra de planta rectangular força estreta, emplaçada en un terreny amb pendent. Està dividit en dos nivells. A la part inferior hi ha la fogaina, que és una cambra semi-soterrada sostinguda a l'interior per una sèrie d'arcs tranversals. Aquí és on s'hi introduïa la llenya. Al mur davanter s'hi pot veure la boca de la fogaina, que està composta per un doble arc. Un d'exterior i molt ample, fet amb maó, i lun d'interior, més petit, fet amb una pedra d'una sola peça. A la part superior es conserva parcialment la cambra de cocció, que té els murs semiderruïts i es troba coberta de vegetació. Les mides de la cambra superior són aproximadament 1,5 metres d'amplada per 3 de llargada. Cal dir que prop del mas, pel costat est, hi ha també un forn de calç.

El mas del Brunet es troba al costat d'una capella preromànica. L'església és documentada des del segle XI i el mas també es troba documentat en època medieval. Per la seva tipologia el forn pot datar-se aproximadament als segles XVIII o XIX.