Forn de calç del Brunet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Masia del Brunet
Carretera de can Maçana (BP-1101) al Km. 9,5 camí direcció est un km.
392

Coordenades:

41.66634
1.79184
399421
4613436
08098-287
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Indet.
Dolent
Parcialment derruït.
Inexistent
Sense accés
Sense ús
Privada
08097A005000010000EG
Jordi Piñero Subirana

Probable forn de calç situat uns 300 metres al sud-est de la masia del Brunet, enmig d'una pineda. Es tracta d'una estructura de pedra amb un mur força gruixut de forma més o menys cilíndrica que té una obertura davantera. Té un diàmetre exterior d'uns dos metres i es troba emplaçat en un terreny amb pendent suau. L'interior, també de forma cilíndrica, és revestit amb un material de color ocre o ataronjat fruit de les altes temperatures. Les parets del forn es troben parcialment derruïdes per la part superior i davantera. Per les seves característiques, sembla tractar-se d'un forn de calç. Cal dir, però, que els actuals propietaris del mas Brunet no tenen cap notícia sobre aquest forn. Prop del mas, pel costat oest, hi ha també un forn d'obra o teuleria.

El mas del Brunet es troba al costat d'una capella preromànica. L'església és documentada des del segle XI i el mas també es troba documentat en època medieval.