Forn de rajols de can Valls Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Valls
Situat a la serra de can Valls, pròxim a la masia.
350

Coordenades:

41.72458
2.45059
454303
4619343
08081-98
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
454398,
454398, 4619547
Dolent
La vegetació que creix al seu interior malmet els vestigis que encara es conserven
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A009001030000HT
Virgínia Cepero González

Forn de rajols situat a la serra de can Valls, pròxim a la masia. L'estructura és de planta rectangular i es troba en part excavada en el sòl de la pendent. Les seves mides aproximades són 6 m de llargada i 3,5 m d'amplada.
Els murs són fets de pedres lligades amb morter de calç, amb un revestiment interior de rajols, a mode de doble mur.
Conserva les dues boques d'enfornar a la part frontal, amb unes mides aproximades d'1 m d'amplada i 1,5 m de llargada, amb la part superior feta de pedra disposada en forma de plec de llibre. Són separades per una pilastra d'uns 0,5 m de gruix, i s'estrenyen cap a l'interior del forn, on fan uns 0,35 m d'amplada.

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 930.

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.