Rajoleria de can Riera Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Fontmartina
situat a la serra al Pla de la Pomera.
789

Coordenades:

41.75624
2.43367
452919
4622867
08081-97
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
Només es conserven les restes dels quatre murs exteriors
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Diputació de Barcelona
Virgínia Cepero González

Es tracta dels vestigis d'un forn de planta quadrada, situat al Pla de la Pomera, del que només es conserven les restes dels quatre murs exteriors. La tècnica constructiva emprada és la pedra de mida mitjana de procedència local, lligada amb morter de calç. Les mesures aproximades d'aquesta estructura són uns 2 m d'ample per 2 m de llarg. És molt difícil atribuir a aquesta construcció una cronologia precisa.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081206.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.