Forn de Ridaura Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Ridaura
  Situat a pocs metres al nord-est de can Ridaura.
  886

  Coordenades:

  41.7478
  2.47278
  456165
  4621910
  08081-96
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Regular
  Es troba reomplert de sediments
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08080A007000040000HE
  Virgínia Cepero González

  Forn situat al nord-est de Ridaura. És una estructura de planta quadrada, construïda amb pedres de tamany mitjà i petit de procedència local, lligades amb morter de calç. Le seves mides aproximades són 2 m de llargada, 2 m d'amplada i 2 m d'alçada.
  A la part davantera té dues boques d'enfornar en forma d'arc, fetes amb pedra .El seu interior es troba dividit en dues cambres separades per un petit mur.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081183.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.