Forn de Ridaura Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Ridaura
Situat a pocs metres al nord-est de can Ridaura.
886

Coordenades:

41.7478
2.47278
456165
4621910
08081-96
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
Regular
Es troba reomplert de sediments
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A007000040000HE
Virgínia Cepero González

Forn situat al nord-est de Ridaura. És una estructura de planta quadrada, construïda amb pedres de tamany mitjà i petit de procedència local, lligades amb morter de calç. Le seves mides aproximades són 2 m de llargada, 2 m d'amplada i 2 m d'alçada.
A la part davantera té dues boques d'enfornar en forma d'arc, fetes amb pedra .El seu interior es troba dividit en dues cambres separades per un petit mur.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081183.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.