Ridaura Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Ridaura
A les feixes situades sota el PK 16,5 de la carretera de Santa Fe.
880

Coordenades:

41.74764
2.47217
456114
4621892
08081-23
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
08080A007000100001JI
Virgínia Cepero González

Casa pairal formada per la masia, la masoveria, les pallisses i les corts, situada a les feixes sota el P.K.16,1 de la carretera BV-5114.
Es tracta d'un conjunt homogeni d'edificacions que s'adapten al desnivell del terreny. El sistema constructiu es basa en carreus de dimensions mitjanes, regularment treballats i lligats amb argamassa, que es disposen en filades irregulars, amb pedres cantoneres.
L'edifici principal és de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a dues vessants. El seu estat de conservació és bo ja que ha estat recentment restaurada.
Als voltants del conjunt d'edificacions es conserven destacats elements de caire rural com una font, les restes d'un antic forn i d'una antiga mina d'aigua.

Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny: 08081083.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.