Can Valls Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Serra de can Valls
  Per la pista que surt a l'alçada del PK 1,5 de la carretera BV-5119.
  454321,
  348

  Coordenades:

  41.72526
  2.44967
  454227
  4619419
  08081-29
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  XV-XX
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000512600DG51G0001EM
  Virgínia Cepero González

  Conjunt d'edificacions de configuració homogènia, construïdes al voltant d'una antiga masia. És el resultat de les diverses ampliacions de la casa i els seus annexos al llarg dels segles.
  l'edifici principal, que té adossat un cos a la banda nord-oest i un altre al sud-est, és de planta rectangular. Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç i arrebossades. A la façana principal destaca l'imponent portal d'entrada de pedra d'arc de mig punt i la finestra gòtica situada sobre la porta.
  Les obertures, distribuïdes irregularment, són de tamanys diversos.
  Els orígens de l'edificació es remunten al segle XV.

  AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.