Can Valls Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Serra de can Valls
Per la pista que surt a l'alçada del PK 1,5 de la carretera BV-5119.
454321,
348

Coordenades:

41.72526
2.44967
454227
4619419
08081-29
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000512600DG51G0001EM
Virgínia Cepero González

Conjunt d'edificacions de configuració homogènia, construïdes al voltant d'una antiga masia. És el resultat de les diverses ampliacions de la casa i els seus annexos al llarg dels segles.
l'edifici principal, que té adossat un cos a la banda nord-oest i un altre al sud-est, és de planta rectangular. Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç i arrebossades. A la façana principal destaca l'imponent portal d'entrada de pedra d'arc de mig punt i la finestra gòtica situada sobre la porta.
Les obertures, distribuïdes irregularment, són de tamanys diversos.
Els orígens de l'edificació es remunten al segle XV.

AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.