Can Verdaguer Gros Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Serrat d'en Grau
Pel camí que surt del PK 14,1 de la carretera BV-5114.
824

Coordenades:

41.74291
2.45067
454323
4621378
08081-30
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001011800DG52A0001FO
Virgínia Cepero González

Masia d'aspecte singular, resultat de les diverses obres de reformes i ampliacions de les que ha estat objecte al llarg del temps.
Es composa per un cos davanter, amb coberta a una sola vessant, un cos entremig, amb coberta a dues vessants, i un cos posterior, amb coberta a dues aigües però a diferent nivell. Les façanes són de paredat comú, fet de pedra llicorella lligada amb morter de calç.
A la façana de la banda est, on hi ha una terrassa amb paviment de lloses de pissarra, hi ha la portalada d'accés, amb llinda i brancals de lloses de pissarra; a la llinda hi ha una data gravada però gairebé il·legible "18( )".
En quant a les obertures, hi ha una petita finestra sobre la porta, amb llinda, brancals i lleixa de lloses de pissarra. Al cos del costat esquerra, hi ha una finestra sense emmarcar, i una altra similar a l'anterior.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081098.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.