Can Verdaguer Gros Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Serrat d'en Grau
  Pel camí que surt del PK 14,1 de la carretera BV-5114.
  824

  Coordenades:

  41.74291
  2.45067
  454323
  4621378
  08081-30
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001011800DG52A0001FO
  Virgínia Cepero González

  Masia d'aspecte singular, resultat de les diverses obres de reformes i ampliacions de les que ha estat objecte al llarg del temps.
  Es composa per un cos davanter, amb coberta a una sola vessant, un cos entremig, amb coberta a dues vessants, i un cos posterior, amb coberta a dues aigües però a diferent nivell. Les façanes són de paredat comú, fet de pedra llicorella lligada amb morter de calç.
  A la façana de la banda est, on hi ha una terrassa amb paviment de lloses de pissarra, hi ha la portalada d'accés, amb llinda i brancals de lloses de pissarra; a la llinda hi ha una data gravada però gairebé il·legible "18( )".
  En quant a les obertures, hi ha una petita finestra sobre la porta, amb llinda, brancals i lleixa de lloses de pissarra. Al cos del costat esquerra, hi ha una finestra sense emmarcar, i una altra similar a l'anterior.

  Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081098.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.