Can Trompa Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  La Costa del Montseny
  Al PK 5,5 de la carretera a Fontmartina, a una terrassa del terreny per sobre de la carretera.
  606

  Coordenades:

  41.74247
  2.41983
  451758
  4621346
  08081-28
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08080A014000710000HJ
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta en forma de "L" , formada per planta baixa, pis i golfes, que s'adapta al desnivell del terreny.
  La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb ràfec de lloses de pissarra.
  Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç i conserven part de l'arrebossat.
  Al cos situat de l'esquerra hi ha un balcó suportat per cabirons de fusta sobre un porxo d'una vessant amb teula ceràmica. A la façana del costat esquerra de l'angle hi ha una porta d'accés amb llinda de fusta i brancals de totxo.
  Les finestres, disposades irregularment, són petites i senzilles, amb llinda de fusta i brancals de totxo. A la façana situada a la dreta hi ha una petita porta de característiques amb una finestra al damunt.

  Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny: 08081096.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.