Can Trompa Fogars de Montclús

Vallès Oriental
La Costa del Montseny
Al PK 5,5 de la carretera a Fontmartina, a una terrassa del terreny per sobre de la carretera.
606

Coordenades:

41.74247
2.41983
451758
4621346
08081-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
08080A014000710000HJ
Virgínia Cepero González

Masia de planta en forma de "L" , formada per planta baixa, pis i golfes, que s'adapta al desnivell del terreny.
La coberta és de teula àrab a dues vessants, amb ràfec de lloses de pissarra.
Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç i conserven part de l'arrebossat.
Al cos situat de l'esquerra hi ha un balcó suportat per cabirons de fusta sobre un porxo d'una vessant amb teula ceràmica. A la façana del costat esquerra de l'angle hi ha una porta d'accés amb llinda de fusta i brancals de totxo.
Les finestres, disposades irregularment, són petites i senzilles, amb llinda de fusta i brancals de totxo. A la façana situada a la dreta hi ha una petita porta de característiques amb una finestra al damunt.

Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny: 08081096.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.