Forn de calç d'en Farreras 2 Vallirana

Baix Llobregat
Fondo de l'Osca - Can Prunera
Pel carrer que puja a Les Bassioles, passada la rotonda a la zona extractiva, al marge esquerre
320m

Coordenades:

41.36902
1.90121
408107
4580305
08295-424
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Cobert d'abundant vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 8101001DF0870N
Adriana Geladó Prat

Forn de calç simple de planta circular, bastit en pedra de la zona sense treballar. Conserva una obertura d'arc primitiu o d'ametlla i està molt afectat per l'abundant vegetació de la zona.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana (FC027).

Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals…). Segons la documentació consultada, els forns de calç de la zona de les Bassioles foren els darrers que van estar en funcionament al municipi.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289 (Consulta: 12-04-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: Diputació de Barcelona, Sitxell, p. 37 (Inèdit). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del Baix Llobregat, 16, p. 61-69.