Forn de calç d'en Farreras 1 Vallirana

  Baix Llobregat
  Fondo de l'Osca - Can Prunera
  Pel carrer que puja a Les Bassioles, passada la rotonda a la zona extractiva, al marge esquerre
  324m

  Coordenades:

  41.36916
  1.9013
  408114
  4580321
  08295-423
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Regular
  La boca està enderrocada.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00600021
  Adriana Geladó Prat

  Forn de calç triple excavat en un talús del terreny natural de la zona. La primera cambra està molt enderrocada, tot i que conserva part de la construcció en pedra originària. La segona cambra presenta una planta circular, amb les parets rubefactades per l'acció del foc, i conserva una obertura d'arc de mig punt rubefactada també que la connecta amb la primera. La tercera cambra, circular també i reformada, té un portal d'accés rectangular amb la llinda de fusta i els brancals bastits amb maons. El seu interior està tancat amb un sostre pla de maons i biguetes de formigó. L'estructura està molt afectada per l'abundant vegetació que hi ha a la zona.

  Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana (FC026).

  Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals…). Segons la documentació consultada, els forns de calç de la zona de les Bassioles foren els darrers que van estar en funcionament al municipi.

  Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289 (Consulta: 12-04-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: Diputació de Barcelona, Sitxell, p. 37 (Inèdit). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del Baix Llobregat, 16, p. 61-69.