Forn de calç d'en Farreras 1 Vallirana

Baix Llobregat
Fondo de l'Osca - Can Prunera
Pel carrer que puja a Les Bassioles, passada la rotonda a la zona extractiva, al marge esquerre
324m

Coordenades:

41.36916
1.9013
408114
4580321
08295-423
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
La boca està enderrocada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00600021
Adriana Geladó Prat

Forn de calç triple excavat en un talús del terreny natural de la zona. La primera cambra està molt enderrocada, tot i que conserva part de la construcció en pedra originària. La segona cambra presenta una planta circular, amb les parets rubefactades per l'acció del foc, i conserva una obertura d'arc de mig punt rubefactada també que la connecta amb la primera. La tercera cambra, circular també i reformada, té un portal d'accés rectangular amb la llinda de fusta i els brancals bastits amb maons. El seu interior està tancat amb un sostre pla de maons i biguetes de formigó. L'estructura està molt afectada per l'abundant vegetació que hi ha a la zona.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana (FC026).

Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals…). Segons la documentació consultada, els forns de calç de la zona de les Bassioles foren els darrers que van estar en funcionament al municipi.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289 (Consulta: 12-04-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: Diputació de Barcelona, Sitxell, p. 37 (Inèdit). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del Baix Llobregat, 16, p. 61-69.