Font del Cartró Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de la Verge de Montserrat, 18
Sota la casa del número 18, tocant al torrent de l'Arboçar
182m

Coordenades:

41.39
1.93128
410650
4582603
08295-721
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
Regular
Coberta de vegetació, amb els arrebossats degradats.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Vallirana
Adriana Geladó Prat

Font aïllada situada al marge de migdia del torrent de l'Arboçar i integrada dins d'un marge de pedra de la zona. S'hi accedeix mitjançant unes llargues escales que s'inicien al costat de la façana lateral de la casa. Presenta una obertura rectangular tancada amb una portella de ferro, que protegeix el broc. Damunt seu hi ha una placa gravada amb la data de la restauració (1985) i als costats, dues rajoles policromades il·lustrades. La pica es troba als seus peus i està delimitada amb dos bancs de pedra laterals. Un és semicircular i l'altre està reformat i té restes d'una rajola policromada anterior. El recinte de la font està delimitat amb una barana d'obra respecte el torrent.

Es tracta d'una font d'aigua subterrània en terreny urbàt i en origen estava situada torrent amunt. Probablement l'estructura sigui anterior a la dècada dels anys 50 del segle XX. Era un lloc de trobada dels valliranencs, que hi anaven a berenar a l'estiu. Les escales que li donen accés foren pavimentades l'any 1950. La font fou restaurada el mes d'agost de l'any 1985.

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 34, 35, 65. ASSOCIACIÓ AMICS DE VALLIRANA (2002). Vallirana II. Barcelona: Viena Edicions, p. 50. OLLÉ, Francesc (2016). Vallirana, poble d'aigua. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 24, 26.