FONT DEL CARRER DE VILANOVA Copons

Anoia
08071-152
Patrimoni moble
Element urbà
Social
Pública
Ajuntament de Copons

Veure fitxa núm. 149. La part inferior del frontal està bastida en maons.