Font del carrer d'Àngel Guimerà Copons

Anoia
Nucli urbà de Copons, 08289

Coordenades:

41.63672
1.51834
376595
4610503
08071-149
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XX
1910
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Copons
Adriana Geladó Prat

Font formada per una pica de planta semicircular bastida en pedra treballada i un frontal encastat al parament de la construcció. Aquest frontal és d'arc de mig punt de pedra picada, amb l'any 1910 gravat a la part superior i una aixeta metàl·lica restituïda.

El 29 de juliol de l'any 1910, una comissió formada per diversos veïns del poble van escriure una carta a l'ajuntament amb la intenció d'aconseguir fons per finançar les obres de la portada d'aigua a Copons des de la font del Sabaté (actual font de la Canal). Es volia construir un dipòsit a l'hort de l'Hospital, situat a l'alçada de la bassa de Dalt, i fer les canalitzacions oportunes fins al nucli. L'ajuntament ho autoritzà, amb la condició que la canalització passés pel carrer de Sant Magí i pel del mur, i que l'aigua fos d'ús públic igual que la font. El 13 de novembre es feu la inauguració de les obres de la portada d'aigües de la font del Sabaté i la comissió encarregada donà al muncipi aquestes instal·lacions, incloses les quatre fonts que estaven construïdes en aquell moment. El 10 de febrer de l'any 1911 s'acorda construir una altra font, a l'exterior del dipòsit bastit a l'hort de l'Hospital, sota el barri de la Roquera. I, posteriorment, el dia 3 de març, alguns dels veïns del carrer de Sant Magí van demanar la construcció d'una altra font prop de la casa Clotet, ja que la resta els quedaven molt lluny. La font es col·locà al carrer de Sant Magí, entre les cases Ferrer i Clotet.

CLOSA SERRA, Joan; CLOSA PUJABET, Anna (2013). "1910, l'any de la portada d'aigües al poble de Copons". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 36, p. 4-5.