FONT DE LA PLAÇA DEL CASTELL Copons

Anoia
08071-151
Patrimoni moble
Element urbà
Social
Pública
Ajuntament de Copons

Veure fitxa núm. 149. La pica és bastida en maons.