Font de Ridaura Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Ridaura
A uns 100 m a l'extrem de llevant del camp per la part baixa del Xalet.
867

Coordenades:

41.74741
2.47443
456302
4621866
08081-169
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Popular
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
08080A007000090000HW
Virgínia Cepero González

La font de Ridaura es troba pròxima a la masia homònima, a l'ombra d'un castanyer. És una font arranjada i amb un petit cabal, emmarcada en un petit mur fet de pedres lligades amb morter.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: número 08081215.

- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
- PAGESPETIT I BLANCAFORT, Ll. (2003). 111 Fonts del Montseny i molts indrets per descobrir. Llibres de Muntanya, 5. Sant Vicenç de Castellet: Farell editors, p. 137.