Can Costa de Fogars Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Sant Cristòfol de Fogars
Pel camí que surt per sota de Sant Cristòfol de Fogars.
559

Coordenades:

41.73317
2.45127
454366
4620297
08081-168
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Dolent
l'estructura es troba enrunada
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08080A009000060000HT
Virgínia Cepero González

Les restes d'aquesta casa es troben ubicades a les proximitats de Sant Cristòfol de Fogars. Es tracta d'una estructura de planta rectangular, de dos pisos, amb diverses estances. La tècnica constructiva utilitzada es basa en grans carreus de pedra local, ben escairats, lligats amb argamassa i arrebossats. A la part superior del conjunt encara s'hi poden veure restes de l'embigat de fusta.
Tot i que l'estructura està força coberta per la vegetació s'insinua un cos principal rectangular i alguna dependència annexa complementada per murs d'aterrassament i feixes de conreu que indicarien una certa pràctica agrícola de la zona.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081032.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.