Font de Casacoberta Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector central del terme municipal
100 metres a l'est de Casacoberta.

Coordenades:

42.0747
2.13446
428402
4658433
08195-64
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Regular
El constant pas de les vaques ha provocat que l'entorn proper a la font sigui un fanguissar, impossibilitant l'accés normal. Convindria condicionar l'entorn proper ja que la vegetació cobreix la part de la font més propera al rec.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 002A00019
Jordi Compte i Marta Homs

La font de Casacoberta està situada al peu de la vessant oest dels massís dels Munts, prop del rec de Casacoberta.
S'accedeix a la font a través d'un camí estret, pedregós i descendent d'uns cent metres que surt del costat de l'era enllosada de Casacoberta en direcció est.
Actualment, la font està ubicada uns metres més avall que l'original i està formada per un mur de poca alçada en el que hi ha el brollador, actualment en desús, i un abeurador a la dreta. A l'entorn de la font trobem diversos arbres propis del bosc de ribera.

Actualment l'aigua que raja de la font es canalitzada fins la masia de Casacoberta, de manera que no es pot usar normalment la font.
El topònim de la font fa referència a la masia a la que pertany.

La font proveïa la masia de Casacoberta i encara ho fa parcialment. Antigament, la font s'utilitzava per a rentar roba i també com a punt de reunió dels veïns, que aprofitaven unes taules de pedra fetes amb grans lloses i properes a la font, actualment inexistents.