Casacoberta Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector central del terme municipal
A 250 metres de la carretera BV-4608, punt quilomètric 1,200

Coordenades:

42.07366
2.13428
428386
4658317
08195-21
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XVI-XVIII
Regular
L' edifici es va reformar interiorment a mitjans segle XX, substituint l'anterior embigatge, pavimentant el terra i arrebossant les parets. Recentment, s'ha reformat la teulada, les golfes i diverses edificacions annexes, a més de construir diverses granges.
Els murs de l'edifici principal presenten esquerdes i deformitats.
Caldria conservar els elements i estructures originals de la masia ja que la construcció de granges en l'entorn més proper l'ha degradat visualment.
Inexistent
sí, IPA. 5
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00019
Jordi Compte i Marta Homs

Casacoberta està situada a la vessant oest del Massís dels Munts, envoltada per la devesa de Casacoberta i a l'oest de la baga de Perenoguera.
Es tracta d'un edifici de planta rectangular i dimensions mitjanes, composat per diverses edificacions d'ús ramader al voltant que formen un pati, que en el passat quedava tancat per un mur de pedra, i diverses granges de nova construcció a l'exterior.
El volum principal està format per planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de dues vessants amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal està orientada al sud-oest i presenta una composició simètrica d'eix vertical. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra irregular delimitades per cantonades diferenciades de pedra picada. Presenta sis obertures de composició simètrica, cinc de les quals estan emmarcades amb pedra picada. A la planta baixa destaca la gran portalada d'arc rebaixat adovellat amb brancals de pedra picada i una llosa de descàrrega a sobre. A la dovella central hi ha inscrita la data de 1787, encara que actualment només es poden diferenciar els dos últims números per causa de l'erosió.
Les façanes laterals presenten diverses obertures emmarcades amb pedra i volums annexats de construcció amb totxana en el cas de les façanes nord-oest i nord-est.
Al voltant de la casa trobem diverses construccions: un galliner construït amb totxana, una quadra per a les vaques amb mur inferior de maçoneria de pedra, modificat amb totxana, formigó i sostre d'uralita, un corral per a les ovelles i pallissa amb mur inferior de pedra i superior de totxana, una era enllosada amb mur de pedra i una zona on es conserven els forats a la roca sobre els que s'erigien els pallers.

A l'interior de la casa es conserva una biga de fusta amb la inscripció 17 I H S 09.
La zona que envolta Casacoberta és rica en pedra blava, una pedra de gran duresa i a la vegada fàcil de tallar, molt apreciada per la construcció. La pedra provinent de Casacoberta va servir per realitzar diferents obres, tant arquitectòniques com d'infraestructures viàries. Aquest és el cas de la carretera BV-4131, coneguda com “la costa dels gats”, construïda amb grava extreta de la zona de Casacoberta.
Antigament, Casacoberta tenia una teuleria que es feia servir per al manteniment de la casa i que es trobava al marge d'un camp al nord-est de la masia. Actualment, encara se'n poden veure restes.

En el volum 2 del fons patrimonial del Vilar de Sant Boi corresponent a Casacoberta i l'Hostal del Vilar es troba documentat l'establiment dels dos masos de Casacoberta l'any 1439. El cognom toponímic de Casacuberta surt reflectit al fogatge de 1553 a la vegueria de Manresa, a la zona del Lluçanès i dins la parròquia de Pi. També ha quedat constància en els Llibres de notes i actes del Vilar, de l'existència el 1693 de Casacoberta, ja com a masoveria del Vilar. Uns anys més tard, el 1716, trobem una referència de Casacoberta en el Resum del cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès, que es troba dins l'arxiu del Prat i en el que es descriu la casa, que aleshores consistia en "una cuina, una sala, dos aposentos, graner, estable, corral i cabanya".
Conjuntament amb l'Hostal del Vilar, Casacoberta formava part de l'enteixinat de masoveries del Vilar de Sant Boi fins al 1965. La finca de la masia de Casacoberta és la mateixa que la de l'Hostal del Vilar, de manera que totes dues masies han canviat de propietaris alhora.

IGLÉSIES, J. El fogatge de 1553, Dalmau, Barcelona 1981
MASRAMON, R. El lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1990
MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
MOLERA-FABRÉ. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1983
Fons patrimonial del Vilar de Sant Boi de Lluçanès. Llibre del mas Casacoberta. Hostal de Sant Boy de Llussanes. Volum 2