Hostal del Vilar
Sant Agustí de Lluçanès

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  Situat a pocs metres del creuament de les carreteres BP-4653 i BV-4608.

  Coordenades:

  42.07772
  2.13059
  428085
  4658771
  Número de fitxa
  08195 - 9
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Any
  1756
  Estat de conservació
  Regular
  L'edifici presenta degradació en els murs, l'arrebossat no és gens uniforme i la humitat perjudica diverses façanes. L'entorn més proper a la masia presenta certa deixadesa. Caldria una neteja dels voltants.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  sí, IPA. 21
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00015
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  L'Hostal del Vilar està situat al peu del massís dels Munts en la seva vessant oest, prop del creuament entre la carretera de Sant Boi i la del Collet de Sant Agustí a Prats, i en una zona planera des d'on surt la pista asfaltada que condueix al Santuari dels Munts.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions i de planta basilical, tipologia única en el municipi i en tot el Lluçanès, composat per diverses edificacions adjacents i un mur de pedra que tanca una era enllosada.
  El volum principal té 3 cossos: el central, i més antic, té la teulada a doble vessant amb aigües a les façanes laterals i és més alt ja que té golfes a més de planta baixa i primer pis; els dos cossos laterals tenen la teulada a una sola vessant i no tenen golfes.
  La façana principal està orientada al sud i presenta una composició simètrica d'eix vertical. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra amb maó en brancals d'algunes obertures i en els arcs de descàrrega. A les golfes es troben tres finestres de volta rebaixada, actualment tapiades. La porta principal, com la finestra que té a sobre, està emmarcada amb pedra, i tenia gravada la data de 1756 a la llinda, encara que actualment aquesta inscripció s'ha erosionat.
  Les façanes oest i nord presenten poques obertures en ús ja que la majoria estan tapiades. A la façana est hi ha annexats diferents volums en sentit horitzontal que tenien funcions agropecuàries però que actualment estan en desús.
  Al davant de la façana principal s'hi troba un abeurador de pedra i un pou fet d'obra i semiarrebossat, amb teulada a quatre vents i coronat amb una pedra triangular picada.

  Segons ens ha explicat el masover de Casacoberta, la pedra triangular picada que corona el pou, havia servit originalment com a coronament de la porta que tancava la lliça de Casacoberta.

  L'any 1754, Josep Vilar obtenia la concessió del dret d'establir hostals, durant uns anys va cedir-lo a Can Coma, fins que va edificar, l'any 1756, l'Hostal del Vilar, conegut des de 1773 com l'hostal del coll de la Parera. Entre els anys 1794 i 1801 es realitzen obres de consideració a l'Hostal indicant un nivell de prosperitat important. Aquestes obres donen a l'edifici la característica estructura basilical que es pot observar actualment. A partir d'aquesta època es celebra a les esplanades que l'envolten la fira de l'Hostal del Vilar cada 28 de setembre.
  Conjuntament amb Casacoberta, l'Hostal del Vilar formava part de l'enteixinat de masoveries del Vilar de Sant Boi fins al 1965. La finca de la masia de Casacoberta és la mateixa que la de l'Hostal del Vilar, de manera que totes dues masies han canviat de propietaris alhora.

  MASRAMON, R. El lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1990
  MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
  MOLERA-FABRÉ. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1984
  Fons patrimonial del Vilar de Sant Boi de Lluçanès. Llibre del mas Casacoberta. Hostal de Sant Boy de Llussanes. Volum 2