El Collet de Sant Agustí
Sant Agustí de Lluçanès

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  En el creuament de les carreteres BP-4653 i BP-4654.

  Coordenades:

  42.0838
  2.13649
  428580
  4659441
  Número de fitxa
  08195-10
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  La masia ha estat reformada i ampliada tant exteriorment com interiorment. El cos més nou, que és també el més gran, es va adequar per a la funció de restaurant, habilitant els menjadors i la cuina a través d'una redistribució interior en la que es va canviar l'altura dels sostres. Conserva l'estructura de pedra dels dos cossos, així com també els brancals i llindes de pedra
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  sí, IPA. 41
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 004A00020
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  El Collet de Sant Agustí està situat al peu de la baga dels Munts, en un coll que formen el massís dels Munts i el serrat de les Ginestes creant una entrada natural a l'altiplà lluçanès i marcant la divisòria de les aigües del Ter i del Llobregat.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per dos cossos principals, un d'antic i un altre posterior, amb més alçada, i diverses edificacions annexes dedicades a usos agropecuaris.
  El cos principal i més antic es troba a la part nord de l'edifici actual, té planta baixa i primer pis, i està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra semiarrebossats, amb cantonades diferenciades de carreus regulars i les obertures emmarcades amb pedra picada.
  La façana principal d'aquest cos, orientada al sud, es troba en la actualitat integrada dins l'edifici ja que l' ampliació posterior es va fer per aquesta part, deixant l'antiga façana, on hi ha una llinda amb data de 1762, com a paret del menjador principal del restaurant. El cos més alt, i posterior, va ser projectat com a un edifici de tres cossos i teulada a quatre vents però finalment només es va construir el cos central, en el que es van deixar els forats per a l' embigatge preparats, i la teulada a dos vessants amb aigües a la façana principal actual. Aquesta façana es troba orientada a l'est, probablement pel fet que la masia es troba al peu de la carretera i té dos pisos a més de planta baixa i golfes. Està construït amb murs de maçoneria de pedra regular i té tres portes emmarcades amb pedra picada: la de la esquerra dóna accés a una edificació annexa a on hi ha la cuina, la central dóna accés al restaurant i la última, que correspon al cos més antic, té unes escales per accedir-hi ja que està en un nivell inferior respecte a la resta de la façana.
  Al voltant de la casa, en especial a les façanes sud i oest, hi ha diverses edificacions annexes que formen un pati tancat des del que s'accedeix a les quadres, estables i pallisses.

  Un dels murs laterals de la sala principal de l'actual restaurant del Collet correspon a la façana de l'edifici original. En aquest mur hi queden diverses finestres i una porta que queda tapiada i separada entre el primer pis i la planta baixa. En la llinda d'aquesta porta, que queda a nivell de terra de l'actual primer pis, hi ha la data de 1762 i dins una de les finestres hi ha la data de 1812 que correspon amb el moment en que es va tapiar.

  El Collet de Sant Agustí es va edificar al peu del camí ramader en un època d'esplendor de la transhumància. Al llarg del camins ramaders s'establien diversos hostals, entre ells l'hostal del Collet de Sant Agustí, que permetia als pastors pernoctar-hi deixant els seus ramats als prats que té a davant.
  El Collet de Sant Agustí és masoveria del Grau.

  YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990