Torrents Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 300 metres de la carretera BP-4654, punt quilomètric 10'500

Coordenades:

42.09496
2.12121
427329
4660693
08195-20
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XVIII
Regular
Conserva l'estructura antiga de la masia tot i que presenta reformes i modificacions amb totxana a tot el perímetre de l'edifici. La teulada del volum principal ha estat reformada.
Inexistent
sí, IPA. 20
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00004
Jordi Compte i Marta Homs

La masia de Torrents està situada al pla de Torrents a tocar del serrat Rodó i el serrat del Grau.
És un edifici de planta rectangular de mitjanes dimensions composat per diverses edificacions que l'envolten: una pallissa, uns coberts independents i unes corts paral·leles a la façana principal creant un pati allargat orientat al sud.
El volum principal destinat a l'habitatge està composat per planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant i aigües a la façana principal. L'edifici està assentat en un desnivell de terreny i això permet l'accés a dos nivells. Un accés als baixos i un accés al primer pis a la façana posterior.
La façana principal està orientada al sud i presenta una composició asimètrica d'eix horitzontal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra irregular amb molt morter amb diverses modificacions d'obra i ciment. La majoria de les obertures estan emmarcades amb brancals, llinda i ampit de pedra picada, sols la porta d'accés al galliner i una finestra petita a la planta baixa tenen brancals de maó. Destaca la finestra situada sobre la porta principal que té la llinda bisellada amb una forma geomètrica triangular esculpida.
Les obertures de les façanes laterals són petites i emmarcades amb pedra. A la façana nord s'hi troba una porta d'accés directe al primer pis propiciada pel desnivell on es troba assentat l'edifici.
A la façana est s'hi troba adossada la pallissa on encara s'hi observen les finestres originals de l'antiga façana, i allarga longitudinalment l'eix de la masia. Té les parets dels baixos de pedra i el primer pis construït amb totxana.
Les quadres i estables que es troben paral·leles a la façana principal estan construïdes amb pedra i modificades amb obra.
Al voltant de l'edifici hi ha diferents construccions d'ús ramader, algunes construïdes amb pedra, actualment sense ús, i d'altres de nova construcció.

Tot i que no es conserva cap data de construcció es pot considerar aquesta masia com una de les més antigues existents a la zona. Apareix documentada el 1295 en mans dels cavallers Santagustí, els quals la cediren a l'església de Lillet. Des de 1249 consta en poder de la comunitat de Sant Salvador de Bellver, a la qual va pertànyer fins 1411, quan el seu patrimoni passà a la catedral de Vic. Tenia adscrit el mas Puigsunyer i la domus de Freixenet.
A partir del segle XVIII passa a formar part de l'extens patrimoni del Vilar de Sant Boi de Lluçanès.
La primera referència documental que es troba en l'Arxiu del Vilar és un censal corresponent als masos Torrents i Sunyer de Sant Agustí, datat l'any 1389. En el fogatge general de Catalunya de 1553 es reflecteix el cognom toponímic de Torrents dins la vegueria de Manresa a la zona del Lluçanès i formant part de la parròquia de Pi.
La masia actual, que segons la seva construcció correspon a una edificació del segle XVIII, formava part de l'enteixinat de masoveries del Vilar de Sant Boi fins a finals del segle XIX.
En una relació de propietats del Vilar de Sant Boi feta l'any 1623 ja apareix la masia de Torrents amb el nom de Torrents i Sunyer de Sant Agustí. També apareix en el cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès l'any 1716, on hi figura la masia de Torrents posseïda per Pere Vilar Barretó, constituïda per "cuina, sala, dos aposentos per dormir, graner, corral i establia".

MASRAMON, R. El lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1990
MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990
Fons patrimonial del Vilar de Sant Boi de Lluçanès. Llibre de notes d'actes. Registre vell