El Prat Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud del terme municipal
A 600 metres de la carretera BP-4653, punt quilomètric 15'000

Coordenades:

42.06867
2.12983
428012
4657767
08195-19
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Renaixement
Barroc
Contemporani
XVI-XVII
Bo
Conserva l'estructura de casa pairal tot i que s'hi ha fet diverses ampliacions, una a la façana sud i una altra a la façana oest, així com també mostra l'aixecament d'un pis.
Inexistent
sí, IPA. 19
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00018
Jordi Compte i Marta Homs

El Prat està situada en una esplanada envoltada de camps, propera al joncar de Can Coll i el serrat dels Alls.
És un edifici de grans dimensions composat per un volum central i dos ampliacions denotades per les cantonades diferenciades integrades als murs. També està composat per un corral a la part del davant i un safareig que tanquen amb una portada formant una lliça.
El cos principal està composat per planta baixa, un pis i golfes amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal.
La façana principal està orientada a l'est i presenta una composició asimètrica d'eix horitzontal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra irregular amb morter i parcialment arrebossades, delimitades per cantonades diferenciades de pedra picada, i d'obra les de l'ampliació lateral. La façana principal està presidida per una gran portalada d'arc de mig punt dovellada amb brancals de pedra, desgastats pel pas del bestiar cap a l'interior i pel salpàs. A la dovella central s'hi mostra una data 1511 i a sota un escut amb una data 1649 i una inscripció. La resta d'obertures de diferents tamanys estan emmarcades amb pedra picada i algunes presenten ampit també de pedra i arcs de descàrrega de pedra petita a plec de llibre. A la part del davant hi ha un antic abeurador, ara convertit amb banc, un antic safareig actualment utilitzat com a jardinera, els corrals reconvertits en coberts i un pou de nova construcció.
La façana nord presenta diferents obertures disposades de forma irregular emmarcades amb pedra picada. Destaquen les tres finestres de la part de les golfes de volta de mig punt, la central amb més elevació.
El cos adossat perpendicularment a la façana oest, presenta una gran obertura d'arc rebaixat i una finestra a sobre, un cobert i una terrassa superior. Constituïa l'antiga masia anomenada Casanova del Prat, actualment reconstruïda i adequada com a habitatge de la masia del Prat. Aquesta façana és fruit d'una ampliació, combina obertures emmarcades amb pedra i amb altres de nova construcció.
La façana sud està articulada per dues galeries a cada pis formades per quatre arcades de mig punt amb les dues centrals més elevades. A banda i banda s'hi obren dues finestres quadrades. El primer pis mostra un gran balcó al llarg de tota la façana.
A l'entorn de l'edifici hi ha diverses construccions destinades a l'ús agropecuari.

La masia conserva molts elements i utensilis de la vida rural: marcador de ferro de les vaques amb marca familiar, rastells, menjadores, romanes, eines del camp, mesures de gra, utensilis domèstics, brasers, frares,....

Documentada el 1295, també es troba referenciada en el fogatge general de Catalunya del 1553, en el que surt reflectit el cognom toponímic lo Prat a la vegueria de Manresa, englobada a la zona del lluçanès i dins la parròquia de Sant Boi.
També surt reflectida la masia del Prat, posseïda per Joan Prat, en el Resum del cadastre reial del terme de Sant Agustí de Lluçanès a l'any 1716.
El Prat té diverses masoveries en la meitat sud del terme municipal, aquestes són Salt del Llop, Casanova del Prat, Fontcendra i Can Coll.

IGLÉSIES, J. El fogatge de 1553, Dalmau, Barcelona 1981
MASRAMON, R. El lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès, 1990
MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
MOLERA-FABRÉ. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1984