Molí de Perenoguera Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud del terme municipal
A 600 metres de la carretera BV-4608, punt quilomètric 1'900

Coordenades:

42.05974
2.13806
428683
4656768
08195-18
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII
Bo
L'edifici conserva l'estructura de molí, les estances de les màquines del molí i el forn a la part baixa. Es van fer reformes a l'antiga pallissa tot rehabilitant el segon pis com habitatge pels fills dels masovers.
Presenta erosió de l'arrebossat dels murs
Inexistent
Sí, IPIC. 24 - 128
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 00000000000000
Jordi Compte i Marta Homs

El molí de Perenoguera està situat a l'extrem sud del terme municipal, al costat de la riera del Sorreigs a la part est del bac de Fontcendra, prop del gorg de la Vaca i el pla de les Albes.
L'edifici de mitjanes dimensions està composat per un volum central amb dos cossos adossats lateralment i un cos rectangular independent paral·lel al volum principal units per una passarel·la de construcció moderna.
El volum principal està composat per planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant descentrada amb aigües a la façana principal. Antigament aquest volum constituïa les dependències i sala de màquines del molí fariner i actualment es destina a habitatge.
La façana principal està orientada a l'oest i presenta una composició asimètrica d'eix horitzontal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra irregular parcialment arrebossades. Es conserva a la part inferior esquerra la sortida de l'aigua del molí, d'arc rebaixat de pedra a plec de llibre, que a través d'un rec va a parar a la riera. La façana presenta set obertures: a la planta baixa hi trobem dues portes, destaca la principal amb brancals de pedra i llinda de fusta formant un arc deprimit convex i una finestra emmarcada amb pedra; al primer pis s'hi observen tres finestres de brancals de maó amb llinda de fusta i una porta (de recent construcció) que comunica amb la passarel·la del primer pis amb l'antiga pallissa.
A la part lateral dreta s'hi adossen dos cossos destinats a estances agrícoles i ramaderes, la part baixa de les quals està destinada a corts i la part del primer pis, que té l'accés amb unes escales, a graners, allargant l'estructura de l'edifici.
A la part del davant, de forma paral·lela, es troba l'antiga pallissa amb teulada de doble vessant que conserva la part inferior amb pedra i la part del primer pis ha estat rehabilitada per habitatge. Hi té adossat una estructura de construcció moderna destinada a l'emmagatzematge de llenya.
A la part del darrere de la casa es conserva la bassa del molí construïda amb pedra que antigament proveïa d'aigua el molí fariner.

En la descripció del terme de Sant Boi de Lluçanès de l'any 1683 ja apareix documentat el molí de Perenoguera, amb el topònim de molí de'n Pere Noguera, que fa referència al propietari del Codinach, que a l'any 1645 és Pere de la Noguera, d'Olost.

MONTAÑÀ, D. i PLANES, J. A. Sant Boi de Lluçanès. Un poble de l'altiplà, Cossetània, 1997