La Corona Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector sud del terme municipal
A 200 metres de la carretera BV-4608, punt quilomètric 1,300

Coordenades:

42.06931
2.13367
428330
4657835
08195-17
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XVIII
Bo
Presenta vegetació als murs, problemes d'humitat i esquerdes a la façana principal. També mostra zones parcialment arrebossades.
Reformes de del sostre, la teulada i calefacció els anys 80
Inexistent
sí, IPA. 10
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00014
Jordi Compte i Marta Homs

La Corona està situada al peu de la baga de Perenoguera rodejada pels camps de les masies del Prat, Casacoberta i Perenoguera, prop del Roure dels Gitanos.
L'edifici de mitjanes dimensions està composat per diverses edificacions annexes disposades de forma lateral i perpendicular formant una estructura en forma de T.
El volum principal, el més antic, destinat a l'habitatge familiar, és de planta rectangular i presenta ampliacions, denotades en les cantonades diferenciades integrades als murs. Té teulada a doble vessant amb aigües a la façana principal i està composat per planta baixa i un pis.
La façana principal està orientada al sud-est i presenta una composició asimètrica d'eix horitzontal. Les parets de càrrega són de maçoneria de pedra amb morter parcialment arrebossades. S'hi observen 4 obertures (una porta i tres finestres) amb brancals de maó i llinda de fusta, i un abeurador al costat de la porta. A la part superior, enmig de les dues finestres, es conserva la inscripció en una pedra d'una data: 1921.
A la part lateral dreta s'hi adossa un cobert de construcció de pedra amb teulada d'un sol vessant. A la part lateral esquerra hi ha annexat un volum de construcció de maçoneria i amb modificacions d'obra que presenta un porxo i diferents obertures amb brancals de maó i llinda de fusta a la façana sud-oest. En aquesta s'hi conserva la data de 1960.
A la meitat de la façana principal se li adossa en sentit perpendicular un volum destinat a usos agrícoles i ramaders de teulada de doble vessant i amb data de 1950 i un cobert destinat a magatzem agrícola annex amb teulada d'un sol vessant construïts amb mur inferior de pedra i parets d'obra.

En el fogatge general de Catalunya de l'any 1553 s'hi reflecteix el cognom toponímic de la Corona, a la vegueria de Manresa dins la parròquia de Sant Boi, a la zona del Lluçanès.
La Corona és masoveria de Perenoguera. Segons el propietari, les escriptures de propietat de la masia de Perenoguera reflecteixen la Corona com una casa per guarda, probablement per guardar el dret de pas.

IGLÉSIES, J. El fogatge de 1553, Dalmau, Barcelona 1981
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990