Escut del Marquès de la Quadra Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector central del terme municipal
El Grau. 08586. Sant Agustí de Lluçanès

Coordenades:

42.08541
2.12694
427792
4659628
08195-63
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Barroc
XVIII
Bo
Tot i que la seva conservació és bona presenta algunes zones desgastades ja que es troba ubicat a l'exterior, suportant les inclemències meteorològiques.
Legal
Decret 14 de març de 1963 núm. 571/63
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 004A00006
Jordi Compte i Marta Homs

L'escut del Marquès de la Quadra es troba ubicat en la façana principal de la masia del Grau, situat a la clau de l'arc de la gran portalada d'arc rebaixat que domina la façana principal. L'escut esculturat, fet de pedra i amb alt relleu està format per un escut central dividit en quatre parts, en les que apareixen els motius següents: una teulada de doble vessant coronada per tres estrelles i un animal sota la teulada al quadrant superior esquerre; una garba de cereals al quadrant superior dret; una torre de defensa al quadrant inferior esquerre; i tres franges declinades d'orientació NO-SE al quadrant inferior dret. El marc de l'escut central està decorat amb quatre motius de torre de defensa. Sobre l'escut es troba una corona damunt la qual hi ha un àngel sostenint una cinta amb una inscripció. Darrera d'aquest conjunt hi ha un relleu d'estil barroc que dóna volum al conjunt i en el que es poden observar elements florals, eqüestres i militars (canons). A banda i banda de l'escut i en les dovelles de la mateixa porta, hi ha gravada la data de 1758.

A banda i banda de l'escut i en les dovelles de la mateixa porta, hi ha gravada la data de 1758, que correspon al segon any de la concessió del títol de marquès del la Quadra, que va ser concedit per Ferran VI el 31 de març de 1757 a Lluís Carbonell i Ferràs.