Font Canal Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
Camí veïnal de Casademunt de Pi, s/n

Coordenades:

42.09147
2.13289
428291
4660296
08195-76
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
Regular
Quan el dipòsit s'omple, l'espai quadrat en el que es troba el brollador, el banc i el primer tram de l'escala queda submergit. Convindria controlar el nivell del dipòsit per poder accedir i utilitzar la font en òptimes condicions, així com netejar l'entorn.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Josep Rovira Capdevila. Casademunt de Pi. 08586. Sant Agustí de Lluçanès
Jordi Compte i Marta Homs

La font Canal està situada al sud-est del nucli de l'Alou, als peus del bac de Bardolet, prop del camí veïnal de Casademunt i en una zona de camps de pastura.
L'accés a la font es fa a través d'un camp que separa el camí veïnal de Casademunt i el rec de les Mosqueres, al costat del qual es troba la font.
El brollador de la font queda enfonsat a un metre aproximadament de la resta del sòl. S'hi arriba descendint uns graons de pedra, que formen un espai quadrat, en el que també hi ha un banc de pedra. El brollador i aquest espai queden submergits dins l'aigua impossibilitant l'ús normal de la font. A l'entorn hi trobem un dipòsit d'obra que s'utilitza per al captament i distribució d'aigua a la xarxa municipal i un punt d'aigua senyalitzat dins del Pla de Prevenció d'Incendis

La font Canal s'utilitzava antigament pels pastors que seguien el camí de transhumància que comunica el Collet de Sant Agustí amb l'Alou, que passa a escassos metres de la font. També s'havia utilitzat com a safareig abans que es construís el safareig públic de l'Alou.