Fons documental de l'arxiu municipal de Sant Llorenç d'Hortons Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Carrer Major, 36
197

Coordenades:

41.46797
1.8246
401849
4591375
08222-88
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVI-XXI
Bo
Legal i física
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Jordi Montlló Bolart

El fons municipal esta organitzat segons el quadre de classificació elaborat per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i està organitzat en 13 blocs:
1.- Administració general. 2.- Hisenda. 3.- Proveïments. 4.- Beneficència i assistència social. 5.- Sanitat. 6.- Obres i urbanisme. 7.- Seguretat pública. 8.- Serveis militars. 9.- Població. 10.- Eleccions. 11.- Ensenyament. 12.- Cultura. 13.- Serveis agropecuaris i medi ambient.
El fons del Jutjat de Pau està organitzat segons el seu propi quadre de classificació i està organitzat en 5 seccions:
1.- Matèria Civil (Jurisdicció contenciosa i voluntària), 2.- Matèria Penal, 3.- Matèria governativa, 4.- Administració interna (gestió de personal, gestió econòmica i organització administrativa) i 5.- Registre Civil
L'Arxiu Municipal inclou els fons documentals següents:
- Fons de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, des de 1717 fins a l'actualitat, i amb més de 165 metres de documentació,
- Fons del Jutjat de Pau, des de 18441 fins a 1993, i un total de 2.76 metres de documentació,
- Fons de la Delegació local de la Falange Española, des de 1939 fins a 1953, i un total de 0.23 metres de documentació,
- Fons de la Cambra agrària, des de 1963 fins a 1979, i un total de 2 metres de documentació,
- Fons de l'Agrupació Coral Primavera, des de 1952- 1973, i un total de 0.34 metres de documentació,
- Fons de Pere Canals, des de 1793 fins a 1934 i un total de 0.34 metres de documentació,
- Fons Ca l'Esteve de la Riera, des de 1603 fins a 1903, i un total de 034 metres de documentació,
- Col·lecció fotogràfica un total d'1 metres de documentació,

S'ha aplicat el quadre de classificació elaborat per l'Oficina de Patrimoni Cultural basat en el quadre de les Normes per a la classificació de la documentació municipal (1989) efectuant-hi les modificacions que han estat necessàries per tal d'adaptar-lo als fons existents en aquest arxiu en concret.

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona des del 2 de novembre de 1999 fins al 7 de març del 2000. A partir d'aquesta data l'ajuntament va contractar els serveis d'un arxiver per tal de fer el manteniment de l'arxiu. Una vegada l'ajuntament s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, el 22 de desembre del 2004, l'actualització i el manteniment de l'arxiu corre a càrrec dels tècnics arxivers de l'Oficina de Patrimoni Cultural.