Centre Recreatiu Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Carrer Major, 36
197

Coordenades:

41.46797
1.8246
401849
4591375
08222-13
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1905
Pere Ros Tort
Bo
Legal
BCIL (POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005)
Sí, IPA 2900
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Jordi Montlló Bolart

Edifici de planta rectangular, d'una sola nau que consta de planta baixa i pis, amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal.
La façana del carrer Major té una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat que contrasta amb la sinuositat de les línies d'encapçalament de les obertures i el coronament ondulat de la façana. L'eix central està delimitat per la porta d'accés i un ull de bou al damunt i els eixos laterals per sengles finestres en planta baixa.
Totes les obertures estan ornamentades amb línies ondulades sobre el llinda i la façana està resseguida per un a línia de recreixement que fa ondulacions a la part superior, sota el carener i en els laterals. A l'interior hi ha sala de ball, amb boca d'escenari i galeria.

Aquest edifici es va construir entre 1905 i 1907 pel grup "Els Blancs", associació republicana de treballadors del camp. Actualment és la seu de l'Ajuntament.

AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Béns a protegir; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.