Fons arqueològic de Copons al Museu Comarcal de l'Anoia Copons

Anoia
Carrer del Doctor Joan Mercader, s/n, 08700, Igualada
Al sud-oest del nucli urbà d'Igualada, al barri del Rec
300m

Coordenades:

41.63652
1.51869
376624
4610480
08071-160
Patrimoni moble
Col·lecció
Edats dels Metalls
Ibèric
Romà
Medieval
Popular
XIX a.C/XV
Bo
Legal
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 1367, 14-11-1990)
Fàcil
Científic
Pública
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC)
Adriana Geladó Prat

Col·lecció de materials arqueològics procedents de diversos indrets del terme municipal de Copons, i que actualment estan dipositats en els magatzems del Museu de la Pell i Comarcal de l'Anoia d'Igualada. En concret es tracta d'un fragment informe de material lític de l'antic camí de Copons a Calaf, quatre petits fragments informes de ceràmica oxidada i reduïda de cronologia ibèrica (600-50 a.C.) procedents d'un camp proper al mas Lloretó, una punta de fletxa datada dins del període del Bronze Antic (1800-1500 a.C.) de l'entorn del molí del Vilella i vuit fragments de ceràmica oxidada, grollera i reduïda de cronologia romana i medieval, dels voltants de la capella de Sant Pere de Copons. En aquest darrer cas, dels vuit fragments destaquen una vora d'olla i un fragment de nansa. La resta són fragments informes.

Tots els materials foren recollits en superfície per la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). Els materials del tres primers jaciments foren recollits durant la dècada dels anys 80 del segle XX, mentre que els de Sant Pere de Copons ingressaren al museu el mes de novembre de l'any 1991.