Sant Pere de Copons Copons

Anoia
Nucli de Sant Pere de Copons, 08289
Al nord-est del nucli urbà de Copons, al nucli de Sant Pere de Copons o Comalats
521m

Coordenades:

41.65016
1.52842
377460
4611981
08071-115
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Popular
X-XI
Dolent
No es conserva cap resta arqueològica visible relacionada amb el jaciment.
Inexistent
IPA 4748
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00609504
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic situat als voltants de l'església de Sant Pere de Copons, que centra el petit nucli urbà del mateix nom. Es tracta d'una necròpolis formada per inhumacions bastides en caixes fetes de lloses de pedra de planta rectangular, tapades amb lloses de pedra també. L'orientació de les tombes va en sentit est-oest i hi ha enterraments d'individus adults i infants. Aquests enterraments es localitzaren en tres zones diferents: davant la façana de migdia, en rebaixar el carrer; al nord-oest de l'església, en la construcció d'una piscina i un hort; i davant la façana de tramuntana del temple, on s'observaven les restes de tres sepultures que conservaven les lloses de la caixa. Actualment, no en queda cap resta visible, donat que l'entorn de l'església està pavimentat.

El jaciment fou identificat pel membres de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, el 24 de novembre de 1991. Segons informacions obtingudes d'alguns dels veïns del nucli, les restes anaren apareguent en diverses obres i reformes efectuades al voltant de l'església i a les cases que conformen el nucli. Per les característiques tipològiques dels enterraments, les restes es poden adscriure cronològicament entre els segles X-XI, coincidint amb el moment fundació de l'església. Relacionats amb la cronologia establerta per a la necròpolis es recolliren, pels camps dels voltants, alguns fragments de ceràmica que es troben diposistats al Museu Comarcal de l'Anoia.

IPA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Copons.