Turó de Pams Copons

Anoia
Camí del Pla del Batlle, 08289
Al sud-est del nucli urbà de Copons, en el voral dret de la carretera C-1412a
439m

Coordenades:

41.63323
1.52014
376739
4610113
08071-116
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Antic
Romà
Popular
XIX a.C/IV
Dolent
El turó i el jaciment desapareguen durant les obres de construcció de la carretera C-1412a.
Inexistent
Sense accés
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00500100
Adriana Geladó Prat

Jaciment arqueològic desaparegut i que estava situat a escassa distància al sud-est del nucli urbà, prop del trencall d'accés al poble i al costat del camí que puja fins al Pla del Batlle. En total es documentaren un total de 13 sepultures adscrites al període tardo-romà (finals del segle III-segle IV) i una sitja del període del Bronze Antic (1800-1500 a.C.). Les sepultures, de planta rectangular, estaven excavades a la roca natural i anaven cobertes amb lloses de pedra. Només tres d'aquestes fosses tenien les parets recobertes amb lloses de pedra també. A cada tomba es documentà un individu inhumat al seu interior, tot i que dues d'elles presentaven osseres als peus de l'individu, indicant així la possible reutilització de l'estructura. Tampoc es documentà cap tipus d'aixovar funerari, amb l'excepció d'un fragment de copa de vidre i un fragment de ceràmica sigil·lata gàl·lica gris estampillada, ambdues localitzades al interior d'una de les sepultures. L'orientació de les tombes era nord-sud i estaven agrupades i ordenades en petits grups, indicant així una possible disposició per famílies. Pel que fa a la sitja, cal dir que era de planta circular i de dimensions reduïdes, i estava excavada a la roca. El seu fons era pla, amb les parets rectes i, al seu interior, s'hi documentaren diversos fragments informes de ceràmica feta a mà, sense cap decoració.

El jaciment aparegué durant les obres de construcció de la nova carretera C-1412a, al seu pas per Copons, durant el mes de sembre de l'any 2002. La intervenció arqueològica corresponent va anar a càrrec de l'empresa d'arqueologia Atena 2000, S.L., d'Igualada, la qual redactà l'informe tècnic previ corresponent el mes de gener de l'any 2003. La troballa també tingué certa repercussió a la premsa local. Amb anterioritat a la descoberta, no es coneixia cap antecedent realcionat amb el jaciment ni amb cap altre de les mateixes cronologies. El turó de Pams es caracteritzava per estar aterrassat mitjançant un seguit de feixes de pedra en sec plenes d'ametllers, que durant la seva construcció ja malmeteren algunes de les sepultures i, probablement, algunes sitges desaparegueren també. El turó fou excavat i el jaciment desmuntat durant el procés de construcció de la carretera.

MERCADAL, Elisenda (2003). "Troballes arqueològiques al Turó de Pams". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 16, p. 2.