ESCALES DE PEDRA SECA DEL MORINYOL 4 Copons

Anoia
08071-218
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Productiu
Privada

Veure fitxa núm. 215. Les escales estan formades per sis lloses planes de pedra escairades que estan encastades al marge de pedra.