ESCALES DE PEDRA SECA DEL MORINYOL 2 Copons

Anoia
08071-216
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Productiu
Privada

Veure fitxa núm. 215. Les escales estan formades per sis lloses de pedra plana escairada encastades al marge de pedra.