ESCALES DE PEDRA SECA DEL MORINYOL 3 Copons

Anoia
08071-217
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Productiu
Privada

Veure fitxa núm. 215. Les escales estan formades per sis lloses de pedra planes escairades que estan encastades al marge de pedra.