El Ricard Castellterçol

Moianès
Al sud del terme municipal
Pel camí de can Revitllat fins a can Tombarella, cal prendre camí a ma esquerra.
757 m

Coordenades:

41.73901
2.11933
426767
4621174
08064-248
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A006000250000KI
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal i diverses edificacions annexes, que formen un barri tancat.
L'edifici principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-oest.
Les obertures són rectangulars, majoritàriament d'obra, però també de pedra carejada. Presenta inscrits els anys "1824" i "1852" a unes llindes de portes i finestres.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista tot i que encara conserva restes de l'antic arremolinat.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].