Forn del Ricard Castellterçol

Moianès
El Ricard
A uns 500 m a migia del Ricard.
778 m

Coordenades:

41.73482
2.11826
426674
4620710
08064-227
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A007000170000KQ
Virgínia Cepero González

Restes d'una teuleria que només conserva una entrada a una boca, formada amb un arc a plec de llibre. És construïda amb pedres i maons, a l'interior, i amb pedra seca a la part exterior.
Les seves mesures aproximades són 6 m d'amplada per 5,5 m de profunditat.
En destaca la presència de les restes d'una antiga cabana al seu costat. És de planta rectangular, construïda amb pedra lligada amb morter, amb coberta de teula àrab a dues vessants, perpendicular a la façana. Presenta una porta, amb una llinda de pedra amb l'any "1848" inscrit. Probablement correspon a una edificació annexa a la teuleria.

Es troba a llevant dels plans del Ricard.

La seva datació correspon a un ventall cronològic força ampli, ja que aquest tipus d'estructures s'utilitzaven des d'època moderna, normalment associades a obres de reforma d'alguna masia, fins a meitat de la dècada dels anys 50 del segle XX.

ROMA i CASANOVAS, F. (2013) Inventari de Patrimoni Existencial de Castellcir, Castellterçol i Sant Martí de Centelles. Madrid: Bubok Publishing, p. 51.