Cal Caixeta Castellterçol

Moianès
Puigcastellar
A ponent de Puig Castellar, sota el coll de Cal Caixeta.
812 m

Coordenades:

41.72911
2.11821
426663
4620076
08064-226
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A007000180000KP
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes situada a ponent de Puig Castellar, sota el coll de Cal Caixeta.
És de planta rectangular i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a l'est. Conserva un forn a l'interior.
Presenta dos espais annexos, un al nord i l'altre a l'est.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç, amb pedres cantoneres escairades de mida mitjana.

ROMA i CASANOVAS, F. (2013) Inventari de Patrimoni Existencial de Castellcir, Castellterçol i Sant Martí de Centelles. Madrid: Bubok Publishing, p. 47.