La Balofrena Castellterçol

Moianès
El Munt
Sobre un pla a ponent del turó de Rosanes.
788 m

Coordenades:

41.7415
2.11455
426373
4621455
08064-225
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A010001360000KU
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes situada sobre un pla a ponent del turó de Rosanes. És de planta rectangular i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia.
Conserva dos forns i dues xemeneies. En una de les cuines hi ha un antic bugader de cendra, encastat a la paret.
El portal és d'arc rebaixat, fet amb maons. Les obertures són petites, rectangulars, de maó.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç.
La casa presenta una amplia era i diversos cossos annexos, que delimiten el barri.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

ROMA i CASANOVAS, F. (2013) Inventari de Patrimoni Existencial de Castellcir, Castellterçol i Sant Martí de Centelles. Madrid: Bubok Publishing, p. 45-46.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].