Cal Cinto Castellterçol

Moianès
Sant Julià d'Úixols
A uns 65 m al sud-oest de Sant Julià d'Úixols.
881 m

Coordenades:

41.72385
2.1126
426190
4619497
08064-224
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A009000110000KM
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes situada a uns 65 m al sud-oest de Sant Julià d'Úixols. És de planta irregular formada per tres cossos adossats, i constava de planta baixa i una planta pis.
La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Els murs de façana es conserven fins a l'alçada del carener.
Les obertures són petites, rectangulars, emmarcades amb pedra carejada.
La tècnica constructiva es basa en pedres d'origen local, de dimensions variables, disposades en filades irregulars, lligades amb morter de calç.

ROMA i CASANOVAS, F. (2013) Inventari de Patrimoni Existencial de Castellcir, Castellterçol i Sant Martí de Centelles. Madrid: Bubok Publishing, p. 45.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].