Cal Revitllat Castellterçol

Moianès
El Castell
Pel camí de la Noguera, un cop passada la casa, cal prendre el camí a ma esquerra.
690 m

Coordenades:

41.74205
2.12553
427286
4621506
08064-249
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A006000360000KA
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal i dos volums adossats.
L'edifici principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Presenta un forn adossat.
El portal és rectangular, de pedra carejada, amb la següent inscripció: "MAS VILA 1781". Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada.
Els murs de façana són de maçoneria, de pedra lligada amb morter de calç, i conserven restes de l'antic arremolinat.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].