Molí Xic o de la Ginebreda Castellterçol

Moianès
Horts del Molí Xic
Per la carretera C-59 a prop del polígon industrial del Vapor, a tocar del Molí de Sant Joan.
628 m

Coordenades:

41.76428
2.11733
426630
4623981
08064-250
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A002000290000KU
Virínia Cepero González

Antic molí abandonat, en estat ruïnós. L'edifici és de planta irregular i consta de soterrani, planta baixa i un pis. Presenta diversos cossos annexos.
La coberta, parcialment esfondrada, és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada al nord-oest. A prop de la porta, hi ha un pou annex.
Les obertures són rectangulars, majoritàriament de pedra carejada, però també hi ha d'obra i de fusta.
El parament dels murs de façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arremolinat.
La bassa es troba al sud-oest de l'edifici.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].