El Pla Gaià Castellterçol

Moianès
Quintana del Pla Gaià
Pel camí del Pujolet, cal prendre a ma esquerra un camí.
820 m

Coordenades:

41.74141
2.10191
425322
4621456
08064-251
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08063A0120000210000KJ
Virgínia Cepero González

Masia formada per un edifici principal amb diverses dependències adossades. L'edifici principal consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-est.
Les obertures són rectangulars, de disposició regular, de pedra carejada.
Les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, de pedra vista.

Fotografies procedents del Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial.

SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].